Ettersom COVID-19 pandemien har stor innflytelse på mange deler av hverdagen, er helsepersonell verden rundt bekymret for den mentale helsen til gravide. For å bedre forstå den aktuelle situasjonen og for å planlegge en effektiv måte å hjelpe på, rekrutterer vi gravide kvinner til å anonymt svare på en undersøkelse om deres følelser og bekymringer rundt den nåværende situasjonen. Vennligst se lengere ned for mer detaljer.

Det tar ca. 10-15 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Deltakelse i undersøkelsen er frivillig. Alle svarene dine vil være konfidensielle da undersøkelsen er anonym, og vi vil ikke kunne identifisere deg.

Hvis du har noen spørsmål, vennligst ta kontakt med forskningsgruppen på følgende e-post adresse: mamaCOVID19@prenatalprojekt.pl

Vi vil begynne med noen få korte spørsmål for å undersøk om du er berettiget til å delta:

Page 1 of 1

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.