Memandangkan pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada kehidupan harian, warga kesihatan professional seluruh dunia mengambil berat tentang kesihatan mental wanita hamil. Untuk memahami keadaan semasa dan merancang langkah-langkah berkesan untuk membantu, kami menjemput wanita hamil untuk menyertai tinjauan soal selidik ini secara sulit (tanpa memberikan nama). Soal selidik ini akan menilai perasaan dan kebimbangan wanita hamil terhadap keadaan semasa. Maklumat selanjutnya adalah seperti tertera di bawah:

Pengenalan:

Tinjauan ini akan mengambil masa 10-15 minit untuk dilengkapkan. Penyertaan anda mengisi adalah secara sukarela. Jawapan yang anda berikan adalah sulit kerana ia dilakukan tanpa memerlukan nama anda. Maklumat yang anda berikan tidak dapat dikaitkan balik kepada anda.

Sekiranya terdapat sebarang persoalan anda boleh menghubungi pasukan penyelidikan di alamat email yang tertera:

mamaCOVID19@prenatalprojekt.pl

Kita akan bermula dengan beberapa soalan ringkas untuk memastikan anda sesuai untuk mengambil bahagian.

Page 1 of 1

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.