כיוון שלמגפה העולמית של COVID-19 יש השפעה גדולה על היבטים רבים בחיי היומיום, אנשי הרפואה בכל העולם מודאגים לגבי מצבן הנפשי של נשים בהריון בתקופה זו.

על מנת להבין טוב יותר את המצב הנוכחי ולתכנן דרכים יעילות לעזור, אנו מבקשים מנשים בהריון למלא סקר אנונימי על תחושותיהן וחששותיהן לגבי המצב הנוכחי. פירוט נוסף, בהמשך.

מבוא לסקר:

משך הזמן מילוי השאלון כ- 10-15 דקות

השתתפותך בסקר היא בהתנדבות מלאה. תשובותייך יישמרו באופן חסוי כיוון שהסקר אנונימי ולא יהיה ניתן לזהות אותך. אנא הרגשי חופשי ליצור קשר עם צוות המחקר בכל שאלה, בכתובת האי מייל: mamaCOVID19@prenatalprojekt.pl

Page 1 of 1

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.