Eftersom COVID-19-pandemin har en stor inverkan på många aspekter av vardagen, är vårdgivare världen över bekymrade över gravida kvinnors mentala välbefinnande. För att bättre förstå den aktuella situationen och planera effektiva sätt att hjälpa, rekryterar vi gravida kvinnor för att fylla i en anonym undersökning om deras känslor och oro över den aktuella situationen. Se nedan för mer information.

Introduktion till undersökning:

Undersökningen tar cirka 10-15 minuter att slutföra. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Alla svar du ger kommer att hållas helt konfidentiella eftersom undersökningen är anonym och vi kan inte identifiera dig.

Om du har några frågor, kontakta vårt forskarteam på följande e-postadress: mamaCOVID19@prenatalprojekt.pl

Vi börjar med några korta frågor för att avgöra om du är berättigad att delta.

Page 1 of 1

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.