Jako że pandemia COVID-19 ma niezwykle duży wpływ na wiele aspektów codziennego życia, personel medyczny na całym świecie obawia się o stan zdrowia psychicznego kobiet w ciąży. Aby lepiej zrozumieć obecną sytuację i zaplanować efektywne sposoby pomocy, szukamy kobiet ciężarnych chętnych do wypełnienia anonimowej ankiety o swoich odczuciach co do obecnej sytuacji epidemiologicznej. Więcej informacji poniżej.

Wypełnienie ankiety zajmie około 10-15 minut. Udział w niej jest całkowicie dobrowolny. Wszystkie uzupełnione odpowiedzi będą poufne. Ankieta jest anonimowa i nie będziemy w stanie zidentyfikować osób biorących w niej udział. W związku z tym nie będzie Pani mogła wycofać swoich odpowiedzi o wysłaniu ankiety. W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z naszym zespołem na adres e-mail:

mamaCOVID19@prenatalprojekt.pl

Zaczniemy od kilku krótkich pytań, aby sprawdzić, czy spełnia Pani warunki uczestnictwa.

Strona 1 z 1

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.