Weź udział w bezpłatnym badaniu PE37 i pomóż w identyfikacji kobiet zagrożonych stanem przedrzucawkowym.

Stan przedrzucawkowy o późnym początku to powikłanie, które może pojawić się pod koniec ciąży i mieć konsekwencje dla zdrowia matki i dziecka. Charakteryzuje się on wysokim ciśnieniem krwi i oznakami uszkodzenia takich organów jak wątroba i nerki. Większość przypadków pojawia się u kobiet bez żadnego czynnika ryzyka, co sprawia, że trudno jest je w porę wykryć i podjąć niezbędne kroki w celu ochrony zdrowia matki i dziecka. Dzięki badaniu PE37 ocenimy, czy za pomocą prostego badania krwi pod koniec ciąży można wykryć stan przedrzucawkowy o późnym początku, a tym samym zmniejszyć ryzyko dla zdrowia matki i negatywny wpływ na noworodka.

Do kogo skierowane jest to badanie?

W badaniu może wziąć udział każda kobieta w wieku powyżej 18 lat, która jest w pierwszej ciąży, planuje poród siłami natury i jest pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży i u której nie wystąpiły wcześniej żadne powikłania. Szacuje się, że w badaniu weźmie udział od 5500 do 6000 kobiet, w tym 1000 w naszym ośrodku.

Na czym polega badanie?

Uczestnictwo polega jedynie na badaniu krwi wykonanym pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży. Badanie PREEK będzie mierzyć poziom sFlt1 i PlGF, czynników znajdujących się we krwi, które są nazywane markerami funkcji łożyska.

Wiecej informacji o projekcie oraz badaniu stronie internetowej Szpitala: Kliknij i dowiedz się więcej

O projekcie

Badanie PE37 jest badaniem klinicznym koordynowanym przez BCNatal (Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Clínic Barcelona), w którym uczestniczy wiele innych ośrodków krajowych i europejskich, w tym Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP we współpracy z Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. Celem badania jest znalezienie prostej strategii pozwalającej na identyfikację matek z podwyższonym ryzykiem wystąpienia późnego stanu przedrzucawkowego i indukcja porodu przed wystąpieniem powikłań.

Zapraszamy!

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.